Anketa o zadovoljstvu razdjelnicima

Ako su u vašoj zgradi ugrađeni razdjelnici, molimo vas da popunite slijedeću anketu o zadovoljstvu ugrađenim razdjelnicima:

Ako želite dodati neku napomenu, pojašnjenje, molimo vas da  zasad iskoristite naš web obrazac za kontakte.    Anketu  namjeravamo unaprijediti prema vašim željama kako bi bila što sveobuhvatnija i kako bi dala što točniju i cjelovitiju sliku problema u kojem se nalazimo.